Voor bedrijven die

meer uit water
willen halen.

Voor bedrijven die

meer uit water
willen halen.

Je proceswater zuiveren

zonder toevoeging van chemicaliën.

Als je werkt met dranken is voorzichtigheid geboden. Proceswater dat in contact komt met je vloeistof(fen) brengt specifieke microbiologische gevaren met zich mee. De juiste waterzuiveringsstrategie is dus voor jou van essentieel belang. Bovendien heeft elk productieproces zijn eigen specifieke risico’s. Anders gezegd, elk proces moet tegen specifieke micro-organismen worden beschermd.

UV-zuivering met een stapje extra
De meeste UV-waterzuiveringsoplossingen zijn gebaseerd op de theoretische “algemene UV-dosis” van 25 of 40 mJ/cm2. Onze UVOX specialisten hebben een andere aanpak, namelijk gebaseerd op ons dubbel gepatenteerde 3-voudige UVOX Redox® zuiveringsproces.

UVOX Redox is een technologie die het mogelijk maakt om het proceswater zonder toevoeging van chemicaliën te zuiveren. Het laat de smaak, geur, kleur, pH, mineralen van het proceswater onveranderd en behoudt het water zo in zijn natuurlijke vorm. Er blijven geen residuen achter in het behandelde water.

Wil jij ook kwaliteit leveren én kosten besparen?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten om je nieuwe of bestaande waterzuiveringssysteem te optimaliseren met de UVOX Redox technologie.