Voor bedrijven die

meer uit water
willen halen.

Voor bedrijven die

meer uit water
willen halen.

De zon als lichtend voorbeeld.

3-in-1 Waterbehandeling zonder chemische toevoegingen.

Waterzuivering op zijn meest natuurlijke manier, door imitatie van zonlicht.

Water wordt in jouw bedrijf ingezet voor verschillende functies. Als grondstof, recreatief, proceswater om producten te wassen of transporteren, voor schoonmaak, enzovoorts. Bij al deze processen wordt water in minder of meerdere mate vervuild. De waterschaarste en de duurzaamheid van een proces leggen, naast milieutechnische redenen, een beslag op de organisatie.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het noodzakelijk de watertransitie in het oog te houden. Je wilt voorkomen dat je water onnodig vervuild terugvoert, maar méér nog wil je dat water een tweede kans krijgt door het te hergebruiken in de genoemde processen.

Afgekeken van de zon.

Waterzuivering op zijn meest natuurlijke manier, namelijk door imitatie van zonlicht. UV-licht wordt al veel langer gebruikt voor het zuiveren van water, maar niet op de manier zoals het in het UVOX Redox® systeem wordt gedaan.

Dit systeem maakt gebruik van twee soorten stralingen: 254 en 185 nanometer. Een techniek die we hebben afgekeken van de zon. De 185 nanometer UV-straling zet in de bovenste laag van de atmosfeer zuurstof om in ozon. Hierdoor ontstaat de ozonlaag, die ons beschermt tegen gammastraling.

De technische details
UVOX Redox doet dit ook. Ozon (O3) wordt gevormd uit zuurstof (O2) als gevolg van straling met 185nm UV-licht. Het systeem injecteert dit ozon-luchtmengsel dan in het water. Er volgt gemakkelijk een reactie met in water opgeloste (chemische) bestanddelen. Hierdoor ontstaat zuurstof en treedt er een desinfecterend en oxiderend proces in werking.

De primaire beschadiging aan de micro-organismes door deze straling ontstaat als gevolg van een lichtgevoelige afwisseling van de nucleïnezuren. Hierdoor wordt celdeling voorkomen. De meest effectieve desinfectie wordt vervolgens bereikt door straling met UV-licht van 254nm. Hierdoor ontstaan OH-radicalen.

Het elektromagnetisch spectrum, met zichtbaar licht, en de onzichtbare spectra van Ultraviolet tot Infrarood, en de soorten UV-straling en bijbehorende golflengten.

Deze OH-radicalen zorgen voor het Advanced Oxidation Process en zijn zeer reactief. Ze breken niet alleen verregaande microbiologische verontreinigingen af (tot wel 5-log, ofwel 99,999% reductie), maar ook schadelijke opgeloste stoffen als pesticiden, hormonen, en medicijnresten worden aangepakt.

Met deze aanpak onderscheidt UVOX Redox zich van de gebruikelijke UV-systemen, want door deze dubbele straling vinden er drie versnelde zuiveringsprocessen plaats.

Het vermindert tot 99,999% van alle bacteriën, virussen, algen en pathogene micro-organismen.

Omdat de straling met de UVOX lamp voor een drievoudig zuiveringsproces zorgt, behaalt het een veel hogere log reductie. Zo kunnen bacteriën, zoals legionella, Bacillus subtilis en het SARS-COV-2 virus zich niet meer voortplanten. UVOX maakt op deze manier het gebruik van chemicaliën overbodig. De techniek is niet schadelijk voor mens en milieu en heeft een lage CO2-footprint.

De voordelen op een rij

Het UVOX Redox systeem is een geavanceerde UV- en ozonoxidatie-technologie voor waterbehandeling, die je een groot aantal voordelen biedt:

  • Er zijn geen chemische additieven nodig en dus bespaar je het milieu.
  • Het drievoudige proces biedt UV-desinfectie, ozonoxidatie en tegelijkertijd geavanceerde oxidatie met behulp van Hydroxyl radicalen in een compact systeem.
  • In het UVOX Redox systeem vindt, in tegenstelling tot de gebruikelijke UV-behandelingssystemen, additionele geavanceerde oxidatie plaats door middel van ozon. Er is dus geen noodzaak voor een extra ozon generatie unit.
    • Het systeem kan eenvoudig worden in gang gezet in een bestaande waterbehandeling.
    • Afhankelijk van het debiet kan worden opgeschaald naar grotere modellen.
  • Het is mogelijk een noodzakelijke UV-stralingstijd te genereren zodat de gewenste desinfectie kan worden geborgd. De mate van UV-transmissie is bepalend voor de uitvoering en desinfectiegraad.

Wil je weten hoe het UVOX Redox systeem kan zorgen voor een stabiele waterkwaliteit in jouw bedrijf?

Ons team van experts kijkt met je mee naar jouw specificieke situatie, wensen en behoeftes. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak, waarin we samen kijken naar de juiste waterbehandelingsprocessen voor jouw bedrijf.